Regulamin

Regulamin korzystania ze stron internetowych NEWCALL.PL Niniejszy dokument określa zasady bezpłatnego korzystania ze Strony Internetowej NEWCALL.PL.

Następujące terminy i warunki będą obowiązywały Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu Internetowego NEWCALL.PL i realizacji za jego pośrednictwem kontaktów ze Spółką NEW CALL Sp. z o.o. w celu zapoznania się z treścią zgód.

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies.

Strony internetowe NEW CALL Sp z o.o,. używają informacji zapisanych za pomocą ciasteczek “cookies” m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookies w programie służącym do obsługi internetu. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Regulaminie.

Użytkownik powinien uważnie przeczytać poniższe warunki korzystania ze Stron Internetowych NEW CALL.

1. Definicje

Terminy pisane wielką literą, nie zdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im poniżej:

NEW CALL – NEW CALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/ 161, 02-304 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000194312, NIP: 5252289729, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 250 000,00 zł;
Strona Internetowa/ Serwis Internetowy NEW CALL – strony internetowe NEW CALL dostępne w sieci Internet pod adresem newcall.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, pełnoletnia, korzystająca ze strony internetowej NEW CALL;
Regulamin – niniejszy dokument, zbiór zasad regulujących zasady korzystania z Serwisu Internetowego NEW CALL;
Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, które udostępnia on w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej NEW CALL, umożliwiające jego zidentyfikowanie.

2. Treść Stron Internetowych NEW CALL

NEW CALL zastrzega sobie prawo do decydowania o treściach umieszczanych na Stronie Internetowej NEW CALL, w tym do dokonywania wszelkich ich zmian i modyfikacji. Materiały udostępniane przez NEW CALL na Stronie Internetowej NEW CALL mają charakter informacyjny i reklamowy.
NEW CALL nie świadczy usług udzielania pożyczek drogą elektroniczną, poprzez Stronę Internetową NEW CALL.
Poprzez Stronę Internetową NEW CALL Użytkownik może:
zainicjować kontakt z NEW CALL (poprzez pozostawienie nr telefonu lub adresu email) w celu zasięgnięcia informacji o ofercie lub uzyskania pożyczki;
Materiały udostępniane przez NEW CALL na Stronie Internetowej NEW CALL nie mogą być używane przez Użytkowników na zasadach innych niż wskazane niniejszym Regulaminem, w tym przede wszystkim nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych (w tym poprzez ich kopiowanie, udostępnianie, przesyłanie, publiczne udostępnianie etc.), bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody NEW CALL.
NEW CALL udostępnia na Stronie Internetowej NEW CALL materiały chronione prawem autorskim, w tym dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, materiały audio i video. Znaki towarowe NEW CALL są chronione prawem, którego naruszenie może skutkować odpowiedzialnością prawną.

3. Zasady korzystania ze Stron Internetowych NEW CALL

Korzystanie ze Strony Internetowej NEW CALL możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem i oprogramowaniem teleinformatycznym, w tym posiadania dostępu do Internetu oraz systemu operacyjnego umożliwiającego zastosowanie jednej z przeglądarek internetowych pozwalających na korzystanie z JavaScriptu, Cookies, SSL oraz Apletów Java. Podczas korzystania ze Stron Internetowych NEW CALL, Użytkownik zobowiązany jest:
do korzystania ze Strony Internetowej NEW CALL, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami; do korzystania z materiałów dostępnych na Stronach Internetowych NEW CALL wyłącznie na użytek osobisty;
niedostarczania w ramach korzystania ze Strony Internetowej NEW CALL treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz reklamowym lub handlowym.

4. Zasady bezpieczeństwa

Polityka prywatności, w tym informacje dotyczące plików „Cookie”, dostępne są na stronie internetowej NEW CALL pod adresem: https://newcall.pl/privacy-policy
W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci Internet, NEW CALL zaleca posiadanie przez Użytkowników aktualnych wersji oprogramowania antywirusowego i „firewall”. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim. NEW CALL przestrzega Użytkowników, iż używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne.
Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu NEW CALL, ale może w powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem NEW CALL.

5. Reklamacje oraz proces postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Usług.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres elektroniczny), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do złożenia dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - starając się, aby zadośćuczynienie wezwaniu było dla Usługobiorcy możliwie najmniej uciążliwe.
3. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone (i) w formie pisemnej - osobiście, w siedzibie Usługodawcy, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, (ii) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Usługobiorcy w siedzibie Usługodawcy lub (iii) w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: adres biuro@newcall.pl.
4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Usługobiorcy w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w reklamacji albo - jeśli Usługobiorca o to zawnioskuje w reklamacji - w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin i zawarte w nim zasady, mogą ulegać zmianom, w tym w przypadku wprowadzenia zmian w istniejących powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian o charakterze technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia Regulaminu. NEW CALL informuje o zmianach Regulaminu przed dniem ich wejścia w życie, za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na Stronie Internetowej NEW CALL, z podaniem daty wejścia zmian w życie.
Reklamacje dotyczące korzystania ze Strony Internetowej NEW CALL można zgłaszać pisemnie, na adres siedziby NEW CALL Sp. z o.o., lub mailowo, na adres: biuro@newcall.pl.
Strona internetowa NEW CALL nie jest kanałem reklamacyjnym NEW CALL. NEW CALL nie jest zobowiązany do rozpatrywania (zamieszczonych na Stronie) wypowiedzi mających na celu reklamację usług NEW CALL.

Kontakt

Skontaktuj się
z nami!

Masz jakieś pytania
lub chciałbyś coś omówić?

Napisz do nas na
info@newcall.pl
lub zadzwoń na
+48 509 811 715
Dotted Pattern